Obiekt: przedszkole
Lokalizacja: Stara Huta
Zakres: projekt budowalano wykonawczy