Obiekt: dom jednorodzinny
Lokalizacja: Częsochowa
Zakres: koncepcja