Obiekt: dom jednorodzinny
Lokalizacja: Kraków
Zakres: projekt budowlano wykonawczy