Obiekt: Dom jednorodzinny
Lokalizacja: Częstochowa
Zakres: projekt budowlano wykonawczy